• 100 milionów pln bezzwrotnych dotacji

    w ciągu ostatnich 5 lat dzięki naszemu doradztwu pozyskaliśmy blisko 100.000.000 złotych bezzwrotnego dofinansowania dla przedsiębiorców i innych wnioskodawców. Pozyskane kwoty od 100.000pln do nawet 15.000.000pln na jedno przedsięwzięcie pozwoliło naszym Kontrahentom skorzystać z możliwości budżetu unijnego i dynamicznie rozwinąć swoją działalność. W trwającej perspektywie budżetowej 2014-2020 planujemy potroić ten wynik.

  • Płatne staże

    na bieżąco organizujemy płatne staże dla osób poszukujących doświadczenia w pracy w zespole projektowym w branży funduszy unijnych. Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy kilka projektów stażowych, m.in. „Innnowacyjna SGH" i „Rynek pracy czeka". We współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ramach projektu Innowacyjna SGH byliśmy organizatorem staży dla studentów obok takich pracodawców Bank Zachodni WBK, BRE Bank SA, McCann Erickson Sp. z o.o., Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A., Ricoh Polska Sp. z o.o., TUiR WARTA S.A. Organizujemy także staże we współpracy z powiatowymi urzędami pracy, a w szczególności Urzędem Pracy m.st. Warszawy, w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Rynek pracy czeka"

  • Skuteczniejsi dzięki dotacjom

    Uruchomienie naszej działalności było możliwe dzięki programowi dofinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki wsparciu możemy jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych Klientów i świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Witamy

KOOPERATOR jest firmą konsultingową zajmującą się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Nasze doświadczenie na rynku siega 2001roku. Zespół KOOPERATORa składa się ze specjalistów do spraw funduszy unijnych oraz analityków finansowych. Stale podnosimy kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach branżowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług polegających na pomocy dla podmiotów korzystającym z programów unijnych. Obsługujemy zarówno przedsiębiorców, jak i jednostki budżetowe (samorządy miast i gmin).
 

Wiedza

Wiedza
Najważniejszym kapitałem firmy KOOPERATOR są Ludzie. Zespół konsultantów składa się z osób o najwyższych kwalifikacjach. Nasi specjaliści nabierali doświadczenia m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego czy na placówkach dyplomatycznych w Brukseli. Są wśród nich także doktoranci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dysponują oni najbardziej aktualną wiedzą i wybitnymi umiejętnościami, co pozwala nam oferować usługi na najwyższym poziomie.
Czytaj dalej

Doświadczenie

Doświadczenie
Nasze doświadczenie w funduszach europejskich sięga jeszcze czasów przedakcesyjnych. 2001 - 2003 Fundusze Przedakcesyjne (PHARE, SAPARD, ISPA); 2004 - 2006 Fundusze Strukturalne na lata 2004-2006 (ZPORR, SPO WKP); 2007-2013 Fundusze Strukturalne na lata 2007-2013 (RPO, POIG, POKL); od 2015 Fundusze Strukturalne na lata 2014-2020 (RPO, POWER, POIR, POW, PROW, POPC, POPT, POIiŚ).
Czytaj dalej

Wsparcie

Wsparcie
POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG obejmuje zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.
Czytaj dalej
 

Aktualności

Kontakt

ul. Kierbedzia 4 
00-728 Warszawa 
tel. +48 512 343 766
fax +48 22 205 06 74
biuro@kooperator.eu